Privacy

Dit is het Privacy document die u tijdens het eerste consult aangeboden krijgt ter ondertekening.

Kwaliteitsgarantie

homeo-book

Om de kwaliteit van de homeopaat te garanderen is de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH) opgericht. De klassiek homeopaten die geregistreerd staan bij de NVKH voldoen aan hoge kwaliteitseisen die worden gesteld aan opleiding, nascholing, waarneming en de consulten worden door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed. De praktijk staat onder toezicht van het College Bescherming Persoonsgegevens. Deze organisatie ziet erop toe dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt, beveiligd zijn opgeslagen en dat uw privacy ook in de toekomst gewaarborgd is.

Klachtenprocedure

Mocht u in contact met mij of tijdens de behandeling tegen zaken aanlopen waar u niet tevreden over bent, bespreekt u dat het liefst met mij. Komen wij niet samen tot een oplossing, dan ben ik als zorgprofessional aangesloten bij Quasir, het kenniscentrum klachten, calamiteiten en geschillen zorg en welzijn.

De NVKH is voor samenwerking met alle kaders binnen de gezondheidszorg, zoals huisartsen, fysiotherapeuten en verloskundigen.

Livia Kuipers Jakovljevic is aangesloten bij:

  • Beroepsvereniging Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH, www.nvkh.nl) én bij de

  • Stichting Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ, www.rbcz.nu)

Door te voldoen aan deze kwaliteitseisen vergoeden veel zorgverzekeraars (gedeeltelijk) de kosten indien u aanvullend verzekerd bent.

logos
kwaliteit