Een homeopathisch consult

Tijdens een homeopathisch consult wordt de mens behandeld, op alle niveaus en in verhouding tot zijn/haar leefomgeving.

Het consult bij een homeopaat is wezenlijk anders dan bij een huisarts. Het eerste consult duurt ongeveer anderhalf uur. Een vervolgconsult is korter, maximaal één uur.

Ik zal u als mens proberen zo goed mogelijk te leren kennen. Ik zal proberen alles over uw klacht of klachten te weten te komen, wat u precies voelt, wat maakt de klacht erger of beter, wat de klacht voor u betekent. Daarom zal ik u naar uw persoonlijkheidskenmerken vragen, uw karaktereigenschappen, gewoontes en familiegeschiedenis. M.a.w. zal ik proberen de unieke persoon te vinden die de klacht of de ziekte heeft, te begrijpen wat u anders maakt dan andere mensen zodat ik een geneesmiddel kan vinden dat zo veel mogelijk de totaliteit van uw klachten en persoonskenmerken behelst . Opdat, als u het geneesmiddel inneemt, uw levenskracht een impuls krijgt waardoor uw zelfherstellend vermogen weer in staat zal worden gesteld de genezing op gang te brengen.

Soms zult u het geneesmiddel na afloop van het consult mee naar huis krijgen, soms is er meer onderzoek nodig om het geneesmiddel te bepalen. In het laatste geval wordt het geneesmiddel of het (electronisch) recept naar u binnen enkele dagen per post gestuurd.

consult
behandeling-image-2

Voorbereiding op een consult

Het is van belang voor het consult dat u uw klachten en uw ziektegeschiedenis op een rij zet.

Als u medicijnen gebruikt van uw (huis)arts of specialist, schrijft u a.u.b. welke medicijnen dat zijn en neemt u het lijstje mee naar het consult. Ook de medicijnen die in verleden zijn gebruikt kunnen van belang zijn. Het is ook mogelijk om een lijst te laten printen door uw apotheek.

Voor het maken van een afspraak of als u vragen heeft neemt u gerust contact met mij op per e-mail of telefonisch tijdens de spreekuur.

Geen doorverwijzing nodig. Voor een homeopatisch consult heeft u geen doorverwijzing van uw huisarts nodig.